Divadlo Fórum – programy finanční gramotnosti v 7. a 9.ročníku

V 7. a 9.ročníku probíhají  interaktivní edukativní představení ve formě divadla fórum realizované pěti herci přímo v prostředí dané třídy. Hlavním myšlenkou tohoto programu je, že jako děti sice nejsou žáci  zodpovědní za to, jakým způsobem s financemi a rodinným rozpočtem zacházejí  jejich rodiče/dospělí, ale je dobré vědět, co všechno musí řešit a co jednou budou  muset řešit i oni. Smyslem tedy je, aby si děti uvědomili vlastní část zodpovědnosti za finanční zdraví své rodiny a obecněji i širšího společenství, ve kterém žijí.

Programy na naší škole probíhají s přispěním Nadace České spořitelny a z projektu Podpora rovných příležitostí.

 

  • Rubriky
  • Archivy