ZŠ Lidická se chce připojit ke Světovým školám

Naše škola se dlouhodobě zajímá o globální problematiku. Začleňujeme do výuky  tématiku a projekty zaměřené na témata jako chudoba, změny klimatu, lidská práva a další. Věříme, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa.

V letošním školním roce budeme usilovat o získání certifikátu Světová škola.

Oceněním Světová škola se v současné době pyšní  zhruba 120  českých mateřských, základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy. Základní filozofie podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej.

Základem snahy o získání titulu jsou aktivní žáci podporovaní pedagogy a máme radost, že naše škola má obojí.

Světová škola je místem, kde:

  • Globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy.
  • Se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě.
  • Žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice.
  • Žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení.
  • Je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce.
  • Je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.

Světovou školou chceme být i my. Proto se společně se zapojenými žáky  v letošním školním roce učíme – zjišťujeme – jednáme. Věříme, že v červnu 2024  toto prestižní ocenění získáme, a zařadíme se tak mezi  120  českých mateřských, základním a středních škol, které už Světové jsou.

Mgr. Daniela Rulfová a  Mgr.Kateřina Baranová

 

fotografie ze setkání nových škol, které usilují o získání certifikátu:

 

 

  • Rubriky
  • Archivy