Mikulášské nadělení 7.12.2023

Jednou z prosincových tradic je svatý Mikuláš, který s andělem a čertem přináší dětem nadílku podle toho, jestli byly hodné či jestli zlobily.
V družině  a klubíku jsme tento svátek pojali trošku netradičně a to čertovsko-andělským rejem.
Kromě nebeské diskotéky se také soutěžilo a to, v přikládání pod kotel nebo sbírání brambor.
Každé oddělení školní družiny si připravilo malé vystoupení. První a druhé oddělení zazpívalo a zatancovalo písničku Bu bu bu, 3. oddělení zarecitovalo básničky a 4. oddělení zahrálo pohádku o Čertovi a Káče.
A najednou bylo slyšet řinčení řetězů a mezi nás přišel opravdový Mikuláš s čertem a andělem. Nebo ne? Mikuláš držel vidle, čert berli a anděl řetěz! A do toho se ztratily některé děti! Co se to děje? Když děti správně přidělily vlastnosti Mikulášovi, čertovi a andělovi, zjistili jsme, že ztracené děti jsou v pekle. Pokud chtěla maminka nebo tatínek své dítko zpátky, museli mít z pekla štěstí. Házeli kostkou a když jim padla šestka, mohli si svého hříšníka z pekla odvést. Pokud štěstí neměli, dostali hádanku.
Nakonec se přece jen z pekla všechny děti dostaly, a ještě je Mikuláš obdaroval nadílkou.

 

Velké poděkování patří všem vychovatelkám a zapojeným asistentům za skvělou akci.

 

  • Rubriky
  • Archivy