Den dětí ve družině

31.5. jsme oslavili v družině Den dětí soutěžemi. Na pěti stanovištích byly připraveny různé úkoly.
Za splnění každé disciplíny dostaly děti písmenko do tajenky. Se správně složeným slovem v tajence si vybraly odměnu.
Nechyběla ani sladká tečka na závěr.
  • Rubriky
  • Archivy