Run and Help na Lidické

V pátek 7. 6.2024 se naše škola opět připojila k charitativní akci RUN AND HELP, která probíhá v rámci konta Bariéry. V Bílině je v letošním roce určena na podporu třináctiletého chlapce Bohouška, kterému bylo diagnostikováno onemocnění srdce a svalová dystrofie.

Na atletickém stadionu všichni účastníci uběhli nebo ušli v rámci štafetového běhu minimálně 1 okruh v rozsahu 400 m za svoji třídu. Někteří uběhli dobrovolně i více metrů, a to dokonce i několikrát. Atmosféra byla fajn, celá škola bez rozdílu věku se vzájemně podporovala, hecovala k obdivuhodným výkonům a působila jako 1 tým. Celkem se zapojilo 302 lidí. Jednalo se nejen o současné žáky naší školy, ale i bývalé, pedagogy, asistenty, ale podpořit nás přišli i rodiče některých žáků. Celkem jsme společně uběhli 210,4 km. Pro všechny žáky kromě běhu, byl na stadionu připraven i další doprovodný program v podobě sportovních disciplín. Jednalo se o disciplíny s atletickým zaměřením, ale nechyběly ani prvky netradičních sportů s využitím netradičních pomůcek. Vyzkoušeli si např. pomůcku na rozvoj motorické schopnosti a rovnováhy Bungee Jumper, která byla velmi oblíbená.  Všichni měli možnost si společně zasportovat, vyzkoušet si i spoustu netradičních aktivit a překonat mnoho překážek.

Žáci 2. ročníků (43 lidí) se nemohli k běhu připojit, protože dokončují kurz plavání. Nevzdali se, podpořili nás tím, že se k nám připojili nejen po finanční stránce, ale i po té fyzické, a to v podobě štafetového plavání. Charitativní akce probíhala současně na atletickém stadionu, ale i v plaveckém bazénu.

Moc děkujeme všem rodičům, pedagogům i žákům, že se kromě běhu rozhodli přispět i finančně. Celkem jsme za naši školu vybrali krásných 13 100 Kč. Hlavní myšlenkou nebylo soupeření o nejlepší čas, ale zapojit co nejvíce nadšenců, kterým není lhostejný osud druhých, kteří potřebují pomoc. Čas byl pro nás pouze orientační, vítězové byli všichni, kteří přišli a do akce se zapojili.

Všem zapojeným žákům, pedagogům, asistentům děkuji za výborný sportovní výkon a jejich ochotu se do akce zapojit. V letošním roce nás bylo aktivně zapojeno velké množství. Děkuji také všem rodičům za podporu našich aktivit a žákům z 9. A za přípravu a realizaci sportovních disciplín, ale i za připojení do štafetového běhu jako ostatní třídy.Velké poděkování patří p.učitelce Janě Libovické za organizaci celé akce.

Peníze, které se v rámci této charitativní akce vybraly, předáme 14.6. ve 12.hodin na Kyselce v rámci akce Run and Help pořádané KC Bílina.

 

Moc děkujeme, že pomáháte s námi.😊😊😊😊

  • Rubriky
  • Archivy