Základní škola Lidická získala certifikát Světová škola

Dne 13. června 2024 se Základní škola Lidická zúčastnila prestižního Summitu světových škol, který se konal v Centru současného umění DOX v Praze. Během této významné události naše škola převzala certifikát Světová škola za projekt „Dej zbytkům šanci“, který jsme úspěšně realizovali 18. dubna.

Projekt „Dej zbytkům šanci“ se zaměřil na aktuální problematiku plýtvání potravinami a podporu zodpovědné spotřeby. Cílem bylo rozšířit povědomí o tomto globálním problému mezi žáky a širší veřejnost. Během této akce se nám podařilo vybrat 11 850 Kč, které byly následně použity k nákupu potřebných surovin na stránkách www.skutecnydarek.cz

Tento úspěch svědčí o aktivním zapojení našich žáků a jejich rodičů, kteří se společně snaží přispět k lepšímu světu.

Základní škola Lidická chce pokračovat v těchto smysluplných aktivitách i nadále. Věříme, že je nesmírně důležité, aby si lidé, a zejména mladší generace, uvědomovali závažnost globálních problémů a diskutovali o nich nejen doma, ale také ve školách. Právě dnešní děti budou těmito problémy nejvíce ovlivněny a je proto zásadní, aby se už od útlého věku učily, jak k nim přistupovat zodpovědně a s porozuměním.

Děkujeme všem, kteří se do projektu zapojili, a těšíme se na další společné aktivity, které budou mít pozitivní dopad na naši společnost i celý svět.

Mé velké poděkování patří  učitelkám Mgr. Daniele Rulfové a Mgr. Kateřině Baranové  díky jejichž nasazení a vedení zapojených žáků jsme titul získali.

 

  • Rubriky
  • Archivy