Plánované aktivity v průběhu léta na ZŠ Lidická

Letní prázdniny jsou vždy ve znamení odpočinku pro žáky i pedagogické pracovníky školy. Jsou ale také obdobím, kdy se budova školy připravuje na nový školní rok. Loňské prázdniny byly ve znamení příprav 100.výročí založení školy a co se připravuje pro 101. školní rok?

Třídy 1.stupně budou dovybaveny barevnými skříňovými sestavami, třídy prvňáčků i novými lavicemi. V 1. a 2.patře školy proběhne výměna stávajícího osvětlení za LED osvětlení a hlavně se připravuje vybavení školy šatními  skříňkami pro každého žáka, což je mnohaletý sen našich dětí, který se jim konečně splní. Vše je zatím ve fázi veřejné zakázky a výběru, ale věříme, že vše do konce srpna zvládneme. Nový nábytek ve třídách  budou moci žáci vidět už 28.6.2024.

Méně viditelné  ale o to důležitější úpravy pak proběhnou v oblasti zajištění bezpečnosti školy.

Tyto velké investice do oprav a vybavení probíhají díky vstřícnosti  ze strany města Bílina a možnosti využít ponechané finanční prostředky z kladného hospodářského výsledku, které tak pomůžou nastartovat úspory energií větší a zejména zpříjemnit žákům prostředí školy.

Díky podpoře žákovského parlamentu ze strany města Bílina vzniknou ve škole  variabilní  odpočinková a komunikační místa, která, kromě parlamentu,  budou využívat všichni žáci.

Závěr prázdnin pak bude opětovně ve znamení letního vzdělávacího  tábora pro žáky 1.stupně, který je realizován díky programu „Podpora rovných příležitostí“.

Přejeme všem krásné odpočinkové léto a těšíme se na všechny v novém školním roce.

 

  • Rubriky
  • Archivy