Kategorie: Události

Po stopách minulosti, aneb archeologie v praxi

Zajímavou akci,  která proběhla ve dvou červnových pátcích,   připravilo pro žáky svých základních škol město Bílina ve spolupráci se Severočeskými doly a.s. Za krásného slunečného dne se žáci 7. a 8. ročníku vydali na exkurzi do History parku v Ledčicích. V tomto přírodním areálu, pod širým nebem, se seznámili s prací archeologů. Během manuálních činností...

Celý článek

Noc ve školní družině

V pátek 14.6.2019 se děti z 2. a 3.oddělení rozhodly společně s vychovatelkami školní družiny přespat ve škole. Pro všechny zúčastněné byl připravený zábavný program a nechyběla ani noční stezka odvahy, která podle názvu vypadala strašidelně, ale skončila všeobecným veselím. O večeři a snídani se postaraly paní vychovatelky  společně s některými rodiči a děti rozhodně...

Celý článek

Na ZŠ Lidická proběhl jazykový kurz angličtiny pro žáky

Od 10.6.-14.6.    uspořádala ZŠ Lidická pro přihlášené žáky týdenní  intenzivní jazykový  kurz  ve spolupráci s agenturou English Focus, která se specializuje na  konverzační kurzy s rodilými mluvčími na  základních a středních školách.   Celkem jím  prošlo 50 žáků, z nichž žáci I.st. absolvovali kurzy v rozsahu 15 hodin a žáci 2.st. pak  v rozsahu 30 hodin. Kurzy vedly sympatické lektorky...

Celý článek

Naše paní učitelka je Ekoučitelka roku 2018/2019

Naše škola se dlouhodobě věnuje environmentálnímu vzdělávání o čemž svědčí celá řada zrealizovaných ekologických projektů a aktivit, díky níž jsme opakovaně obdrželi titul Škola udržitelného rozvoje Ústeckého kraje a Škola udržitelného rozvoje škol KEV. Velký podíl na těchto aktivitách  má naše kolegyně, která je také školní  koordinátorkou EVVO,  Mgr. Jana Libovická. Od září 2018 vede...

Celý článek

Naše škola získala čestné uznání Ministerstva průmyslu a obchodu

Dne 6.6.2019 převzala naše škola v prostorách Senátu ČR  čestné uznání za  projekt:“Využití druhotných surovin pro didaktické pomůcky k prohloubení a rozšíření učiva v předmětech“, který realizovali žáci 8.A a 9.A a členové badatelského klubu pod vedením Mgr. Jany Libovické. Ministerstvo průmyslu a obchodu letos již po třetí realizovalo soutěž Přeměna odpadů na zdroje do...

Celý článek

Výtvarka za školou

Jako každý rok se naše škola zúčastnila výtvarné soutěže o Bořeňskou čarodějnici. Pro letošní rok bylo zvoleno téma Imaginární a Kouzelné světy.  Soutěžilo se ve třech kategoriích, které byly rozděleny dle věku dětí. My jsme se přihlásili do kategorie pro II. stupeň ZŠ, ZUŠ,DDM,SŠ a gymnázia. Zde nás reprezentovaly dva týmy a jeden  jednotlivec. V...

Celý článek

Branný závod v muzeu civilní obrany

Dne 6.5. se našich 20 žáků zúčastnilo branného závodu, které pořádalo Muzeum Civilní obrany v Ústí nad Labem. Čtyřčlenné týmy žáků z 5.-9.ročníku prověřily teoretické i praktické úkoly, které si pro ně organizátoři připravili. Po jejich absolvování si žáci prohlédli prostory Zdravotních studií UJEP a měli možnost si  vyzkoušet testy tělesné a zdravotní zdatnosti sportovců....

Celý článek

Postup našich malých atletů na finále do Ostravy

Blahopřejeme tímto účastníkům krajského kola Čokoládové tretry, které se konalo 25.4. v Jablonci nad Nisou. Naše výprava 14 žáků byla velmi úspěšná. Sedm žáků postoupilo do finále v Ostravě, které se bude konat 20.června. Obsadili jsme 1. a 3.místo v běhu chlapců na 100 m, 200 m a 1. a 2.místo v běhu chlapců na...

Celý článek

Den Země 2019

I v letošním školním roce zorganizovala naše školní koordinátorka EVVO se žáky 8.A Den Země. Proběhl v pátek 26.4. 2019.  Pro žáky 1.-6.ročníku  byly připraveny  různé úkoly, kvízy, doplňovačky a jiné zajímavosti, které se týkaly živé i neživé přírody včetně její ochrany. Žáci 8.ročníku  zajišťovali stanoviště  v parku před školou. Skupinky žáků z jednotlivých tříd...

Celý článek

ZŠ Lidická realizovala aktivity v rámci celosvětové události Global Money Week

I v letošním roce se naše škola připojila k celosvětové události – Světového týdne finančního vzdělávání GMW, který  probíhal od 25.3.-31. 3. 2019 s tématem: „Uč se, šetři, vydělávej“. V rámci tohoto týdne jsme nejprve uspořádali pro žáky 8.-9.ročníku besedy s odborníkem z ČSOB Leasing, a.s. p. Josefem Horákem, ředitelem regionu Severní Čechy. Na počátku besedy byli žáci seznámeni s posláním...

Celý článek