Kategorie: Události

Dětský jarmark 4.B na Mírovém náměstí

Dne 4.12.2019 proběhl  na Mírovém náměstí před Českou spořitelnou  dětský jarmark,  na kterém žáci 4.B naší školy pod vedením paní učitelky Mgr. Lucie Hellingerové prodávali  produkty své firmy Kids shop, kterou založili v rámci projektu Abeceda peněz. V této zajímavé aktivitě České spořitelny, která je často prezentována v reklamách,  se děti finančně vzdělávají praktickým příkladem. Česká spořitelna jim zapůjčí 3000...

Celý článek

Návštěva vzdělávacího autobusu EDUbus

26.11. zaparkoval před ZŠ Lidická v Bílině EDUbus – mobilní polytechnická laboratoř pro školy, která je jediná svého druhu v České republice. Návštěva proběhla díky grantu a předchozí spolupráci s EDUteamem při realizaci školení pro pedagogický sbor. Žáci 6.-9.ročníku se v rámci připraveného výukového programu Suchý led proměnili v laboranty, kteří pod vedením lektorů prováděli zajímavé pokusy. Své poznatky zapisovali do pracovních...

Celý článek

projekt: 30 let svobody

Projekt 30 let svobody na ZŠ Lidická Ve dnech 11. 11. až 19. 11. 2019 si žáci základní školy Lidická připomněli 30. výročí listopadu 1989. V uplynulých dnech se s událostmi seznámili v rámci vyučování ve většině předmětů. S předstihem začali žáci tematiku listopadových událostí zpracovávat ve výtvarné výchově. Hlavními motivy na zpracování byly revoluční symboly jako trikolóra nebo klíče....

Celý článek

Projekt Pochopením k toleranci a respektu 2019

V období září – listopad probíhal na naší škole projekt Pochopením k toleranci a respektu, který byl zaměřen na rozvoj multikulturní výchovy žáků 2.stupně. Jeho hlavním cílem bylo umožnit žákům seznámit se s rozmanitostí a hodnotami židovské kultury, rozvíjet u žáků smysl pro solidaritu, respekt a toleranci, uvědomit si, že všichni máme stejná práva, všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazená...

Celý článek

Mgr. Jana Libovická obdržela další významné ocenění

V pátek 8.11. se konala v Litoměřicích konference k ekologické výchově, Kapradí 2019, kterou pořádá Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice. V letošním roce se jednalo již o 18.setkání škol a institucí Ústeckého kraje, které rozvíjí ekologickou výchovu. Na konferenci KAPRADÍ se každoročně předává Cena Veroniky Svobodové za přínos v ekologické výchově. Cenou se vyjadřuje dík všem lidem, kteří s nadšením a zapálením, tak jako Veronika...

Celý článek

Převzali jsme pohár a diplom za 1.místo v kraji

Hejtmanův pohár je soutěž, ve které spolu zápolí jednotlivé školy a jejich žáci ve zdolávání tzv. opičí dráhy. Zapojit se mohou všechny základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií (prima, sekunda, tercie, kvarta) z každého kraje České republiky. Soutěží se ve 14 krajích, o 14 nejlepších krajských škol a 14 pohárů hejtmana. Cílem soutěže je u dětí a mládeže podpořit zdravý životní styl a pozitivní vztah...

Celý článek

Oslava Hallowenu ve školní družině

Ve středu 23.10. si pro své účastníky připravila i školní družina projektový  den s názvem Halloween. Děti postupně prošly 3 stanovištěmi – na jednom vyráběly masky k halloweenu, na druhém pak správný strašidelný donut a v tělocvičně pak na ně čekaly soutěže a hry. Děkuji všem vychovatelkám i asistentkám za skvělou akci.

Celý článek

Návštěva České národní banky

Žáky druhého stupně okouzlila zlatá 12 kilogramová cihla v podzemí ČNB.  ZŠ Lidická se poslední zářijový a první říjnový pátek vydala na expozici:,, Lidé a peníze“ do České národní banky v Praze. Této expozice se zúčastnilo téměř 100 žáků. Cílem bylo seznámit žáky s historií peněz a vývojem centrální banky. Kromě unikátní druhé největší zlaté mince na světě o nominální hodnotě 100 000 000 Kč,...

Celý článek

Duhová škola v lese – ozdravný pobyt

Ve dnech 7.10.-12.10.2019 jsme dokončili realizaci projektu Duhová škola v lese, v jehož rámci jsme z dotace Národního programu Životního prostředí zrealizovali dva ozdravné pobyty. V loňském roce na podzim to byl pobyt v ŠVP Žihle a nyní v termínu od 7.10.-12.10.2019 to byl pobyt v Pensionu Radvanice, okres Trutnov. V průběhu výjezdu se podařilo splnit všechny výstupy  našeho ekologického programu.  Děti si užily...

Celý článek

Získali jsme titul Férová škola

Naše škola se zapojila do projektu Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem s názvem Škola pro všechny. V rámci tříletého období zapojené školy napříč Českou republikou  pracovaly na svých strategických plánech a zaměřovaly se na rozvoj inkluzivního vzdělávání. Součástí projektu bylo i úsilí o udělení Certifikátu Férová škola. Nárok na získání měly školy pouze v případě, že musely splňovat standardy v různých tematických...

Celý článek