Kategorie: Události

ZŠ Lidická realizovala aktivity v rámci celosvětové události Global Money Week

I v letošním roce se naše škola připojila k celosvětové události – Světového týdne finančního vzdělávání GMW, který  probíhal od 25.3.-31. 3. 2019 s tématem: „Uč se, šetři, vydělávej“. V rámci tohoto týdne jsme nejprve uspořádali pro žáky 8.-9.ročníku besedy s odborníkem z ČSOB Leasing, a.s. p. Josefem Horákem, ředitelem regionu Severní Čechy. Na počátku besedy byli žáci seznámeni s posláním...

Celý článek

Učíme se s ozoboty

Žáci, kteří navštěvují náš kroužek konstrukce a designu a mediální výchovy , seznámili v týdnu od 18.3. do 22.3. své mladší spolužáky z 1.-4.ročníku v rámci školního projektu se základy práce s ozoboty. Představili jim tyto malé robotické hračky, které pracují na principu barevných kódů. Děti v jednotlivých třídách měly možnost ve  2-3 členných skupinkách  za asistence starších žáků vytvářet...

Celý článek

Návštěva Muzea smyslů

V rámci projektu IKAP se žáci 8.A a 9.A zúčastnili  v úterý 12.3.2019 návštěvy Muzea Smyslů v Praze ve spolupráci se SŠ technickou AGC v Teplicích. Měli možnost si v zajímavém muzeu vyzkoušet exponáty, které se snaží ošálit naše smysly a využívají k tomu principy fyziky, matematiky či chemie. Návštěva tak bezezbytku naplnila cíle exkurze...

Celý článek

Masopust ve školní družině

Dne 6.3.2019 si děti navštěvující školní družinu formou maškarní veselice připomněly tradice Masopustu.

Celý článek

Hodiny robotiky

V pondělí 4.3. proběhly ve třídách 7.-9.ročníku ukázkové hodiny robotiky , které byly součástí popularizační akce v rámci projektu Podpora informatického myšlení (PRIM), jehož nositelem je Jihočeská Univerzita  v rámci EU OPVVV společně s dalšími univerzitami  včetně přírodovědecké fakulty UJEP Ústí nad Labem, díky níž aktivity u nás proběhly. Projekt PRIM si klade za úkol inovovat...

Celý článek

Hodina matematiky jinak

V rámci projektu IKAP Ústeckého kraje,  do něhož je naše škola zapojena , proběhla v úterý 5.3. v učebně matematiky Podkrušnohorského gymnázia v Bílině zajímavá hodina matematiky pro žáky 9.A naší školy. Tématem bylo experimentování s funkcemi, které bylo pro všechny velmi zajímavé. Věřím, že zajímavý výklad Mgr. Aulíkové a Mgr. Henzla ukázal našim žákům...

Celý článek

Divadelní představení Memento

V úterý 5.3.2019 proběhlo v tělocvičně školy  divadelní představení Memento určené pro žáky 7.-9.ročníku. Memento je román o narkomanech, který napsal Radek John v roce 1984. Román zachycuje 10 let života hlavního hrdiny Michala Otavy. Velmi sugestivně líčí všechna stádia působení drogy na organismus a to, k čemu může droga člověka dovést. Nejednalo se tedy...

Celý článek

ZŠ Lidická realizovala lyžařský kurz

V týdnu před jarními prázdninami pořádala ZŠ Lidická ve Ski areálu Klíny lyžařský kurz, kterého se zúčastnilo 22 žáků II.stupně. Jako každoročně díky vedoucí  výcviku Mgr. Janě Libovické se kurz povedl a vše bylo organizačně skvěle zajištěné. Přálo nám i počasí, a tak hlavní cíl , zvládnout techniku lyžování a naučit se lyžovat,  byl splněn. Děkuji...

Celý článek

Realizace popularizační akce projektu Podpora informatického myšlení

projekt: Podpora informatického myšlení CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322   Ve dnech 28.1 a 30.1.2019 proběhly v 6.třídách 4.-6.ročníku popularizační akce v rámci projektu Podpora informatického myšlení (PRIM), jehož nositelem je Jihočeská Univerzita  v rámci EU OPVVV společně s dalšími univerzitami  včetně přírodovědecké fakulty UJEP Ústí nad Labem, díky níž aktivity u nás proběhly. Projekt PRIM si klade za...

Celý článek

Vánoční zpívání s Hvězdičkami

20.prosince proběhlo v naší škole Vánoční zpívání s pěveckým kroužkem Hvězdičky. Představeny byly známé i nové vánoční písně. Děkujeme  rodičům za jejich účast.  

Celý článek