Zkvalitnění jazykového vzdělávání v Duhové škole

Realizace: 1.7.2019-31.10.2020

Cílem projektu je rozvoj jazykové vybavenosti pedagogů a vedení školy, podpora rozvíjení a zdokonalování metodologických kompetencí pedagogických pracovníků a rozšíření povědomí o​ různých kulturách v Evropě.​ Učitelé se zúčastní jazykových kurzů pro zlepšení jazykových a komunikativních dovedností v​ zahraničí, konkrétně v Německu, Irsku a na Maltě.​

Jedná se o kurzy zaměřené na rozvoj jazykových dovedností​ potřebných pro vyučující I.st. a II.st., kteří zapojí do své výuky metodu CLIL v anglickém a německém​ jazyce a budou vyučovat anglický jazyk v 1. a 2.ročníku. Další mobility jsou určeny pro učitele cizích​ jazyků (anglického a německého jazyka), kteří si jazykovým kurzem zdokonalí své komunikativní​  dovednosti a jedna mobilita je určena pro vedoucí pracovníky školy, kteří si jazykovým kurzem zlepší​ své jazykové dovednosti potřebné pro realizaci mezinárodních projektů a spolupráci.​

Celkem se projektu zúčastní 10 učitelů, z toho 8 v anglickém jazyce a 2 v německém jazyce.