Zkvalitnění jazykového vzdělávání v Duhové škole

 

číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA101-060687

Realizace: 1.7.2019-31.10.2020  Vzhledem k pandemii COVID 19 byl projekt prodloužen do období 31.10.2021.

Cílem projektu je rozvoj jazykové vybavenosti pedagogů a vedení školy, podpora rozvíjení a zdokonalování metodologických kompetencí pedagogických pracovníků a rozšíření povědomí o​ různých kulturách v Evropě.​ Učitelé se zúčastní jazykových kurzů pro zlepšení jazykových a komunikativních dovedností v​ zahraničí, konkrétně v Německu, Irsku a na Maltě.​

Jedná se o kurzy zaměřené na rozvoj jazykových dovedností​ potřebných pro vyučující I.st. a II.st., kteří zapojí do své výuky metodu CLIL v anglickém a německém​ jazyce a budou vyučovat anglický jazyk v 1. a 2.ročníku. Další mobility jsou určeny pro učitele cizích​ jazyků (anglického a německého jazyka), kteří si jazykovým kurzem zdokonalí své komunikativní​  dovednosti a jedna mobilita je určena pro vedoucí pracovníky školy, kteří si jazykovým kurzem zlepší​ své jazykové dovednosti potřebné pro realizaci mezinárodních projektů a spolupráci.​

Celkem se projektu zúčastní 10 učitelů, z toho 8 v anglickém jazyce a 2 v německém jazyce.

 

Závěrečná zpráva o realizaci projektu: 2019-1-CZ01-KA101-060687

Projekt byl realizován v období od 1.7. 2019 do 31.10.2021. K prodloužení realizace projektu došlo na základě nepříznivé  epidemiologické situace v Evropě, která způsobila přerušení letů a činnosti škol a jazykových kurzů ve všech zemích.

I přes tuto skutečnost se podařilo projekt nejen v plné výši zrealizovat, ale uskutečnit i mobility navíc. Celkem bylo realizováno 14 mobilit pro učitele z toho 12 v anglickém jazyce a 2 v německém jazyce.

Učitelé se účastnili jazykových kurzů v Německu, na Maltě a v Irsku.

Všechny cíle projektu byly naplněny. V rámci mobilit si učitelé rozvíjeli svou jazykovou kompetenci, rozvíjeli a zdokonalovali své metodologické kompetence zejména v oblasti využívání metody CLILa rozšířili své povědomí o různých kulturách nejen v Evropě, protože v rámci svých kurzů měli možnost komunikovat s lidmi z celého světa.

Díky absolvovaným kurzům se ve vyučovacích hodinách  některých předmětů 1.st. a 2.st. využívá při výuce metoda CLIL. V případě dvou vyučujících (učitelé cizího jazyka anglického a německého) došlo ke zdokonalení komunikativních dovedností a výměny zkušeností s výukou cizího jazyka s jinými učiteli z různých zemí.  Vedení školy si účastí na mobilitě zlepšilo jazykové dovednosti potřebné pro realizaci mezinárodních projektů a spolupráci.

Projekt považujeme pro školu za jednoznačně přínosný, protože zlepšením jazykových dovedností pedagogů dochází nepřímo i ke zlepšování jazykových dovedností žáků. Chceme v tomto i nadále pokračovat díky dalšímu projektu v rámci Erasmus .

Zprávy  účastníků o realizaci mobilit:  Zpráva z mobilit v Irsku    Malta 2021 Sliema  Zpráva Sliema 2021 2  Malta Sprachcaffe Malta Pembroke Malta, St.Julians Malta ESE 1Malta ESE 2
Mobilita Německo  Mobilita Heidelberg

Výstup projektu: Přípravy CLIL

Zprávy o projektu v tisku :   Bílinský zpravodaj září 2019   příspěvek do Teplického deníku

  • Rubriky
  • Archivy