Zvyšování jazykového vzdělávání v Duhové škole

číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA101-077896

termín realizace: 1.6.2020 – 31.10.2021

celkový grant: 32.602,00 EUR

Cílem projektu je zvyšování jazykové vybavenosti pedagogů a vedení školy, podpora rozvíjení a zdokonalování metodologických kompetencí pedagogických pracovníků a rozšíření povědomí o
různých kulturách v Evropě.

V rámci projektu se uskuteční celkem 12 mobilit – v Irsku a na Maltě. Bude se jednat o týdenní až dvoutýdenní  intenzivní jazykové kurzy zaměřené na rozvoj jazykových dovedností pro učitele 1. a 2.st., kteří budou využívat metodu CLIL ve svých vyučovacích hodinách, pro zlepšení jazykové vybavenosti vedení školy a pro osvěžení komunikativních dovedností vyučujících cizích jazyků.
Všechny zahraniční mobility přispějí k poznání kulturního a sociálního prostředí dané země a tím rozšíří interkulturní kompetence pedagogů.
Všechny získané poznatky budou přeneseny na žáky a
přispějí ke zkvalitnění jejich jazykového vzdělávání a interkulturních kompetencí.

 

  • Rubriky
  • Archivy