Žáci 7.-9.ročníku vyjíždějí na exkurze do Národního muzea

Měsíc červen je na naší škole ve znamení propojování teoretických a praktických dovedností v rámci různých předmětů. Zatímco žáci 1.-6.ročníku navštěvují Šestajovice, kde jsou pro ně připravení polytechnické dílny, tak pro žáky 7.-9.ročníku jsou určené exkurze do Národního muzea, kde je k vidění spousta zajímavých expozic, které jsou zaměřeny na oblast přírodovědnou, ale také společenskovědní.

Jsme moc rádi, že se připravené programy všem žákům líbí a plní svůj účel – nenásilnou formou, formou zážitků a praktického poznávání prohlubovat a získávat nové poznatky.

 

  • Rubriky
  • Archivy