Autor Mgr. Bc. Marie Sechovcová

O autorovi

Výsledky voleb do školské rady na funkční období 2020-2023

                        Na základě výsledků voleb bude školská rada při naší škole fungovat v tomto složení: za zákonné zástupce:  Soňa Aubrechtová                                             PharmDr. Daniela Kárová...

Celý článek

Přihlášení do Teams (Office 365)

Vážení rodiče, milí žáci   jak jsme Vás již informovali, všem žákům jsme založili školní e-maily (heslo jste dostali v elektronické žákovské knížce) pro případnou distanční výuku – můžeme přes tento účet v rámci Teams realizovat online výuku, případně si posílat materiály. Níže uvádíme návody jak si program TEAMS instalovat, možností je více. Níže popsaný způsob vede...

Celý článek

Roušky povinné i během výuky na 2.st. ZŠ

Vážení rodiče, milí žáci   vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v ČR ministerstvo zdravotnictví nařizuje od pátku 18.9.2020 povinné nošení roušek i během výuky u žáků na 2.st. ZŠ. Prosím vybavte své děti dostatečným počtem vhodných roušek,  aby výuku  s nimi v pohodě zvládly.   Děkujeme za spolupráci .   Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení roušek

Celý článek

Organizace školní družiny

Vážení rodiče,   kapacita naší školní družiny je 90 a je v současné době zcela zaplněná. Děti jsou zařazené do oddělení podle ročníků: 1.oddělení – žáci 1.A, 1.B    vychovatelky: Anastázie Jelínková, DiS.                                                  ...

Celý článek

Změna organizace vstupu (a odchodů) žáků 2.st. do školy

Vážení rodiče, milí žáci   od pondělí 14.9. otevíráme náš 2.hlavní vchod pro žáky 2.st., kteří  doposud používali pro vstup boční bránu. Vzhledem k tomu, že se zahajují opravy zadní části budovy školy,  chceme předejít případným střetům žáků a stavebním pracovníkům. Žáci 1.st. budou používat stále stejný vchod + levé schodiště školy pro vstup i pro odchod ze...

Celý článek

Povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách budov

Vážení rodiče, milí žáci   Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek  ve všech vnitřních prostorách  budov a ve společných prostorách škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy. Roušky jsou základní preventivní opatření nejen v souvislosti s COVID-19, ale také v souvislosti s blížícím se obdobím respiračních...

Celý článek

Organizace chodu školy v souvislosti s opatřeními proti COVID 19

Naše škola již od 1.9. zavedla v rámci dodatku ke školnímu řádu a provoznímu řádu školy tato nejdůležitější opatření: Žáci 2.st. budou do školy ráno přicházet   přes boční bránu školy V době příchodů  a odchodů žáků do školy mají zákonní zástupci a ostatní osoby zakázáno vstupovat do budovy. Mohou přijít v době od 7.00 do 7.30 nebo po 8 hodině, po dohodě s vyučujícími po vyučování. Učitelky 1.tříd...

Celý článek

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“  ÚK IKAP B2, REG. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2), reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Projekt je zaměřen na realizaci opatření v návaznosti na Krajský akční plán 2 a na schválenou Školskou inkluzivní koncepci Ústeckého kraje s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl žáků se SVP vč....

Celý článek

Předávání vysvědčení a pamětních listů třídě 9.A

Dne 26.6. 2020 proběhlo v obřadní síni Městského úřadu Bílina slavnostní předání vysvědčení a pamětních listů žákům třídy 9.A. Místostarostka města Bíliny Ing. Marcela  Dvořáková  i ředitelka školy poděkovaly  třídě 9.A za vzornou reprezentaci školy v průběhu jejich studia a  za velkou pomoc při zavedení online výuky v době mimořádných opatření. Všem žákům se i v této nelehké době podařilo úspěšně zvládnout přijímací...

Celý článek

ZŠ Lidická opět uspěla v oblasti environmentálního a finančního vzdělávání

Naše škola opětovně získala titul Škola udržitelného rozvoje  nejvyššího stupně. Bohužel k slavnostnímu předání nemohlo z důvodu mimořádných opatření dojít. Stejně tak nemohla oficiálně  převzít titul  Ekoučitel roku 2019/2020 paní učitelka Mgr. Jana Libovická, která je  naší koordinátorkou environmentální výchovy. V letošním roce společnost Recyklohraní ocenila 16 pedagogů, kteří dokážou pro ochranu přírody nadchnout své žáky a jsme hrdí,...

Celý článek