Den Země 2022

Dne 21.4.2022  proběhl pro žáky 1.-4.tříd  Den Země, který  zorganizovala naše školní koordinátorka EVVO se žáky 8.A. Pro žáky   byly připraveny  různé úkoly, kvízy, doplňovačky a jiné zajímavosti, které se týkaly živé i neživé přírody včetně její ochrany. Žáci 8.A   zajišťovali stanoviště  v parku před školou. Skupinky žáků z jednotlivých tříd si podle vytvořeného harmonogramu stanoviště procházely a prověřovaly své znalosti.
Počasí nám sice moc nepřálo, byla zima,  ale i tak se vše se více než zdařilo. Všem se akce moc líbila a obohatila je o nové poznatky.
Děkujeme tímto Mgr. Janě Libovické, koordinátorce EVVO,  za skvěle připravený  Den Země a žákům 8. A  za pomoc s jeho realizací.
Těšíme se na další pokračování v příštím roce.

  • Rubriky
  • Archivy