Dej zbytkům šanci – celkové výsledky charitativní akce

Výsledky akce:

K našemu velkému překvapení  se díky akci Dej zbytkům šanci vybralo na charitativní účel – nákup Skutečného dárku z programu Člověka v tísni neuvěřitelných 11 850 Kč.

 

Z vybraných peněz byly na portálu Skutečný dárek zakoupeny certifikáty o nákupu:

2x včelí úl                       1700 Kč

21x ryba                          3150 Kč

10x kuřata                      5000 Kč

4x 10000 l vody            2000 Kč

celkem:                         11 850 Kč

Moc vám všem ještě jednou děkujeme za úžasnou podporu.

 

 

 

18.4. vyvrcholila několikaměsíční příprava žáků a pedagogů v rámci úsilí naší školy o získání titulu Světová škola, jímž  se v současné době pyšní 125 českých mateřských, základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy. Základní filozofie podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej. Naši žáci se rozhodli pro téma plýtvání na jedné straně světa a nedostatku v jiných částech naší planety. Prováděli průzkum mezi žáky a rodiči a formou projektového dne pro naše žáky i žáky okolních škol se snažili představit výsledky svých zjištění a návrhů, jak se dá proti plýtvání a chudobě bojovat. Ze zbytků látek se šily tašky,  které jsou ekologické a poslouží nákupům lépe než plastové. Mezi žáky, rodiči a účastníky  MasterChef se sbíraly recepty na využívání zbytků z jídel a vytvořila se kuchařka.  Na odpolední části programu, která byla určena široké veřejnosti pak přislíbil svou účast jeden z účastníků MasterChef 2022.  I přes nepřízeň počasí, které nás potrápilo velkou zimou a větrnými poryvy a  neúčastí avizované hlavní hvězdy odpoledního programu,  se akce zdařila. Zejména v dopoledních hodinách, kdy k nám zavítaly třídy 5.ročníku ze ZŠ Aléská a ZŠ Za Chlumem si mohli naši žáci i pedagogové říci, že vše mělo smysl. Třešničkou na dortu pak byla odpolední účast některých rodičů, prarodičů a přátel školy, kteří si prohlédli připravenou prezentaci v parku , využili přistavenou  mobilní kavárnu, ochutnali připravené jídlo a hlavně přispěli na dobrou věc. Kuchařku slavnostně pokřtila paní starostka Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová a popřála nám hodně úspěchů na cestě k získání titulu.  Veškeré peníze, které jsme získali z prodeje kuchařek, tašek, klíčenek ale i občerstvení jsou určeny na nákup Skutečného dárku z Člověka v tísni, který pomůže chudým rodinám v Africe. Velké poděkování patří jídelně ZŠ Aléská za záchranu naší  občerstvovací a ochutnávací části, protože nám pomohli nahradit  kuchyni Masterchefa . Moc jim děkujeme za pomoc  a  jsme rádi, že mezi nás i odpoledne přišli.

Děkuji všem zapojeným žákům nejen za dlouhodobou práci na tomto projektu, ale zejména za velké nasazení v den akce, protože strávili mnoho hodin venku za nepříznivého počasí. Největší mé poděkování patří zapojeným učitelkám  Mgr. Daniele Rulfové, Mgr. Kateřině Baranové a Mgr. Janě Libovické, které nesly hlavní tíhu všech aktivit a strávily mnoho hodin přípravou a realizací. Děkuji všem dalším zapojeným vychovatelkám, asistentkám a učitelkám za pomoc při realizaci dnešního dne.

 

 

  • Rubriky
  • Archivy