Zážitky v Mirákulu

Ve dnech 23.5.-25.5.2023 zrealizovala škola v rámci projektu Duhová škola v NPO –  Podpora rovných příležitostí  zážitkový program v Mirákulu, kterého se zúčastnilo šest tříd 1.st. Jedná se o propojení aktivního pohybu a  vzdělávání, protože Mirákulum není jen o zábavě, ale v podobě naučných stezek, dílniček a výukových tabulí  přináší i poznání.  A velkým přínosem je, že jsou děti spolu s paní učitelkou i mimo školu a můžou se lépe poznávat.

Bohužel počasí 22.5. nám moc nepřálo, ale i tak si to děti užily a jako kompenzaci za nepřízeň počasí si užily i zastávku v McDonaldu. Prvňákům již počasí 23.5. přálo a věříme, že i 24.5. se vydaří. Není to poslední návštěva Mirákula, v dalším období se tam vypraví i další třídy, aby si to užily.

  • Rubriky
  • Archivy