Kategorie: 2005-2009

Volba povolání

Anotace projektu: Projekt si klade za cíl komplexní přípravu žáků a jejich rodičů na zodpovědný přístup k volbě povolání. V rámci projektu budou zakoupeny výukové materiály: pracovní listy k Volbě povolání, pracovní učebnice Moje volba a materiály vzdělávacího kurzu profesní orientace(Junior Achievement). Pomocí těchto materiálů žáci absolvují tématické celky založené na vlastním sebepoznání, informací z oblasti rozhodování, znaků povolání, nabídky škol, zdrojů informací, trhu...

Celý článek

S počítačem lépe a snadněji

Úvod a anotace: Projekt je určen pro žáky speciálních tříd. Sleduje dvě linie: – nabídnout těmto dětem v rámci všech předmětů možnost pracovat zajímavě a názorněji, tzn. lépe a snadněji, za pomoci ICT technologie – umožnit žákům využívat tuto učebnu v odpoledních hodinách pro přípravu na vyučování, na vyhledávání informací a v neposlední řadě v rámci zájmových útvarů k rozšíření jejich počítačové gramotnosti a tím zlepšit jejich...

Celý článek

Fyzika zajímavě pro žáky se SPU

Fyzika zajímavě pro žáky se specifickými poruchami učení Anotace projektu Cílem projektu je tvorba multimediálních výukových materiálů pro výuku fyziky a jejich využití ve speciálních třídách pro mentálně postižené, kde je celá řada dětí s kombinovanými specifickými poruchami učení. Použití moderních informačních technologií ve výuce pomáhá odstraňovat informační a komunikační deficit žáků se specifickými poruchami učení a mentálním postižením...

Celý článek
  • Rubriky
  • Archivy