Absolventské práce na Lidické

Letos poprvé jsme se rozhodli, že žáci kteří ukončují povinnou školní docházku vypracují a odprezentují absolventské práce. Probrali jsme to s rodiči na červnových třídních schůzkách v roce 2023 a setkali jsme se s pochopením. Absolventská práce je jednou z forem ověření dovedností, schopností a znalostí žáků končících základní vzdělání. Jejím cílem není shromažďování co největšího počtu konkrétních informací, ale prezentace osobnosti žáka a jeho kompetencí. Témata se nevyhlašují, děti si volí témata dle svého zájmu.

Cílem zpracování absolventské práce je prokázat schopnost dlouhodobější samostatné a systematické práce a schopnost vyhledávání a zpracování informací.  V souvislosti s tím by měli vycházející žáci dokázat schopnost grafického, výtvarného nebo technického zpracování tématu. Výsledkem je vytištěná absolventská práce zpracovaná na PC v programu Microsoft Word a vytvořená prezentace v programu Microsoft Power Point.

Žáci své práce prezentovali ve dnech 25.3.-27.3. před komisí složenou z vedení školy, vedoucího práce, hostů z řad jiných učitelů, případně zákonných zástupců a svých spolužáků.

Škoda, že se nemohli dostavit všichni zákonní zástupci, protože by byli nadšení z výkonů svých dětí.  Mnozí nás ohromili nejen tištěnou prací, ale hlavně způsobem  prezentace informací.

Jen v několika málo případech jsme se domluvili, že žák tištěnou práci  ještě opraví, aby bylo vše v pořádku a předloží ji po velikonocích, kdy ještě budou prezentovat nemocní žáci.

Jsme moc rádi, že jsme do absolventských prací šli a že jejich přínos pozitivně hodnotí žáci i jejich rodiče. Rádi bychom v pátek 5.4. ty nejlepší práce předvedli i mladším žákům na 2.st., aby na rozdíl od letošních deváťáků měli úplnou představu, co je  čeká.

Moc tímto děkuji všem zapojeným pedagogům za vedení práce určených žáků, rodičům za naši podporu a všem žákům za jejich absolventské práce a prezentace. Byli jste všichni skvělí.

 

  • Rubriky
  • Archivy