Kategorie: Projekty z programů Ústeckého kraje

Chráníme přírodu?!

Díky dotaci z EVVO Ústeckého kraje naše škola v období 1.9.2015-30.10.2015 realizovala  ekologický projekt s názvem Chráníme přírodu?! Cílem projektu je získání a prohloubení  odpovědného vztahu k přírodě zejména v oblasti její ochrany. Žáci se naučí přemýšlet ekologicky – třídit odpad, využívání obnovitelných zdrojů, ochrana rostlinných a zvířecích druhů. K tomu je potřebné získat odpovídající poznatky a motivaci. Ve spolupráci s centrem ekologické výchovy v Litvínově...

Celý článek