Kategorie: Projekty z programů Ústeckého kraje

Ptačí svět

Projekt realizovaný 1.6.2018 – 31.10.2018 z programu EVVO Ústeckého kraje Cílem projektu je získání a prohloubení  odpovědného vztahu k přírodě. Navazuje tak na projekt Chráníme přírodu? realizovaném v roce 2017. V tomto projektu se chceme zaměřit na oblast ptačí říše – seznámit žáky s jejich životem a běžnými zástupci v naší přírodě a jejich význam pro rovnováhu.  K tomu je potřebné získat odpovídající poznatky a motivaci. Ve spolupráci...

Celý článek

Chráníme přírodu?

Cílem projektu je získání a prohloubení  odpovědného vztahu k přírodě zejména v oblasti její ochrany. Navazuje tak na projekt Chráníme přírodu?! Realizovaném v roce 2015. Žáci se naučí přemýšlet ekologicky – třídit odpad, využívání obnovitelných zdrojů, ochrana rostlinných a zvířecích druhů. K tomu je potřebné získat odpovídající poznatky a motivaci. Ve spolupráci s centrem ekologické výchovy v Litvínově a ZOO Ústí nad Labem žáci absolvují zážitkové...

Celý článek

Prevence zdravotně rizikového chování

Ve spolupráci s MPeducation Praha  budou realizovány programy pro žáky od 4. ročníku zaměřené na  poruchy příjmu potravy, co je zdravá strava, výživová doporučení pro žáky  a pro žáky 8.-9.ročníku  pak tématika nebezpečí HIV/AIDS. realizace ČERVEN – LISTOPAD 2017

Celý článek

Stop kouření a závislostem

Tento projekt se snaží uceleně pracovat s informacemi ve spolupráci s odborníky. Nabídnout žákům dostatek kvalitních informací z různých zdrojů. Pracovat na změně  jejich postojů k závislosti a k užívání legálních drog, zejména ke kouření, které se často stává spouštěčem dalších závislostí. Realizace: září – prosinec 2017 Již v  minulosti jsme velmi dobře spolupracovali se  společností Jules and Jim a Českou koalicí proti tabáku....

Celý článek

Stop závislostem

V minulosti jsme velmi dobře spolupracovali se Státním zdravotním ústavem v Ústí nad Labem v oblasti prevence kouření a nevhodného sexuálního chování. Bohužel pak byly programy v Ústeckém kraji zrušeny. Nyní nás zaujala jejich nová nabídka – Hravě o prevenci,  která plně koresponduje s tím, na co se chceme v rámci prevence rizikového chování zaměřit – základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového...

Celý článek

Chráníme přírodu?!

Díky dotaci z EVVO Ústeckého kraje naše škola v období 1.9.2015-30.10.2015 realizovala  ekologický projekt s názvem Chráníme přírodu?! Cílem projektu je získání a prohloubení  odpovědného vztahu k přírodě zejména v oblasti její ochrany. Žáci se naučí přemýšlet ekologicky – třídit odpad, využívání obnovitelných zdrojů, ochrana rostlinných a zvířecích druhů. K tomu je potřebné získat odpovídající poznatky a motivaci. Ve spolupráci s centrem ekologické výchovy v Litvínově...

Celý článek
  • Rubriky
  • Archivy