Kategorie: Akce školy

Žijeme v Evropě

8.prosince proběhl v tělocvičně naší školy pro žáky 3.-5.ročníku program s názvem Žijeme v Evropě zaměřený na oblast multikulturní výchovy. Děti si  nenásilnou  a zábavnou formou osvojovaly nebo upevňovaly poznatky o Evropě a národech žijících v ní.  Vše bylo prezentováno poutavě a v souvislostech. Program se všem žákům i vyučujícím velmi  líbil a určitě budeme pokračovat ve spolupráci s jeho autory i v příštím roce. Pro děti zajistíme další...

Celý článek

Den ochrany člověka za mimořádných událostí

Den ochrany člověka za mimořádných událostí proběhl na ZŠ Lidická 27.9.2017   Akce s tímto názvem má již nezastupitelné místo v naší škole, což dokazuje již deset let realizace. Letos se uskutečnila poslední zářijovou středu, jako vždy v prostoru parku na Kyselce a v přilehlém okolí. Tradičně jsme měli krásné slunečné počasí.  Den ochrany člověka za mimořádných událostí slouží k praktickému naplňování této tématiky, kterou...

Celý článek

Zájezd do Riccione – Itálie 29.6.-8.7.2018

Vážení rodiče a milé děti, na základě Vašich přihlášek na zahraniční zájezd k moři v příštím roce potvrzujeme, že se zájezd do Itálie – Riccione skutečně uskuteční v termínu 29.6.-8.7.2018 . Níže uvádíme kontakt na cestovní kancelář, která tento zájezd zajišťuje. Pro žáky, kteří pojedou bez rodičů, máme zajištěný pedagogický dozor  i zdravotnický doprovod. Všem přihlášeným účastníkům v nejbližších dnech  znovu předáme rozpis splátek...

Celý článek

Den Země 2017

Ve středu 12.4.2017 jsme pořádali 1.aktivitu ke Dni Země, jíž se účastnili žáci 2.-6.tříd. Děti byly rozdělené do 10 skupin a postupně procházely stanovišti, které zajišťovaly žáci 8.-9.ročníku. Na jednotlivých stanovištích skupiny plnily úkoly,  které se vztahovaly k environmentální  oblasti. Aktivita se všem zúčastněným velmi líbila.                 

Celý článek

Vánoční besídka 2016

Vánoční besídka na  ZŠ Lidická ZŠ Lidická pořádala dne  19.12. tradiční vánoční besídku na níž se  svým pásmem básniček, tanečků, krátkých příběhů  a vánočních písní  postupně představily všechny třídy  I.stupně a také pěvecký kroužek Lidičky. Součástí naší besídky byly vánoční trhy, na nichž se nabízely výrobky žáků. Peníze, takto získané, poslouží na nákup výtvarných a keramických potřeb pro žáky a jako...

Celý článek

Vánoční besídka 2016

ZŠ Lidická pořádala dne  19.12. tradiční vánoční besídku na níž se  svým pásmem básniček, tanečků, krátkých příběhů  a vánočních písní  postupně představily všechny třídy  I.stupně a také pěvecký kroužek Lidičky. Součástí naší besídky byly vánoční trhy, na nichž se nabízely výrobky žáků. Peníze, takto získané, poslouží na nákup výtvarných a keramických potřeb pro žáky a jako každoročně i na charitativní účely. Velkou...

Celý článek

Branný den 2016

Dne 2.12.2016 absolvovalo celkem 125 žáků ZŠ Lidická branný den v muzeu civilní obrany v Ústí nad Labem, kde si teoreticky rozšířili a  prakticky ověřili poznatky z oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí. Děkujeme tímto městu Bílina za finanční dotaci, díky které se celá akce uskutečnila.    

Celý článek

Halloween 2016

Halloween na ZŠ Lidická Tradicí se na naší škole stalo slavení Halloweenu. Žáci se s tímto svátkem seznamují v rámci výuky angličtiny, kterou žákům nabízíme již od 1.ročníku. Propojujeme informace o reáliích anglicky mluvících zemích s praktickými činnostmi, kde se žáci učí zdobit dýně a s výtvarnou výchovou, kde si připravují další výzdobu. Děti se učí kreativitě a zapojují svou fantazii se získanými...

Celý článek

Den ochrany člověka za MÚ 2016

Den ochrany člověka za mimořádných situací na ZŠ Lidická Závěr září  byl na ZŠ Lidická věnován  praktickému naplňování tématu ochrany člověka za mimořádných situací. V parku  na Kyselce a v  přilehlém  okolí se  konala celoškolní akce, kterou pravidelně realizujeme již 10 let a které se účastní vždy všichni žáci a učitelé.  Park na Kyselce se proměnil ve výcvikové centrum pro 24 týmů školy.  Byli v nich ...

Celý článek

Školní akademie 2016

Akademie žáků ZŠ Lidická se líbila. Závěr minulého týdne byl ve znamení školní akademie žáků ZŠ Lidická, která se konala v prostorách Městského divadla v Bílině. Dopolední  vystoupení bylo určeno žákům a již  tradičně se při něm loučila  třída  9.A se svými vyučujícími a třídní učitelkou  a  také třída  5.B  si připravila emotivní rozloučení se svou  třídní učitelkou.  Odpolední...

Celý článek
  • Rubriky
  • Archivy