Kategorie: Ekologické projekty

Duhová škola v lese

Projekt v rámci výzvy: 13/2017 Národního programu Životní prostředí Realizace: 1.10.2018–30.4. 2019 V rámci ozdravného výjezdu žáci absolvují projekt Duhová škola v les, který je zaměřen na praktickou biologii a ekologii.. Cílem je absolvování  5 hlavních  modulů, které jsou zaměřeny vždy na konkrétní oblast spojenou s ekosystémem LES. Jednotlivé oblasti budou přizpůsobeny věkové skupině žáků.  Jedná...

Celý článek

Ptačí svět

Projekt realizovaný 1.6.2018 – 31.10.2018 z programu EVVO Ústeckého kraje Cílem projektu je získání a prohloubení  odpovědného vztahu k přírodě. Navazuje tak na projekt Chráníme přírodu? realizovaném v roce 2017. V tomto projektu se chceme zaměřit na oblast ptačí říše – seznámit žáky s jejich životem a běžnými zástupci v naší přírodě a jejich význam pro rovnováhu.  K tomu je potřebné...

Celý článek

Tým našich žáků prezentoval projekt EMISE

ZŠ Bílina, Lidická se zapojila v loňském roce do projektu EMISE, jehož cílem  bylo mapování znečištění ovzduší a návrhy řešení zlepšení situace.  Nositelem projektu je Slezské gymnázium Opava, které společně s několika dalšími středními školami v Moravskoslezském kraji zapojilo do projektu dvacet základních škol svého kraje a díky zapojení DDM v Ústí nad Labem se  k projektu připojilo 5...

Celý článek

Program EVVO 2017

Program EVVO na období školního roku 2017/2018. Školním koordinátorem programu EVVO je Mgr. Jana Libovická Na odkazu níže najdete dokument k Programu EVVO 2017. Dokument Program EVVO 2017/18

Celý článek

projekt EMISE 2.pololetí 2016/2017

Naši Emisaři aktivně pracovali i ve 2.pololetí školního roku. Měřili a prováděli dotazníková šetření. Report o jejich činnosti uvádíme v přiloženém dokumentu. Harmonogram_práce_Emise_-_ZĹ _LIdick_-_2._pololetĂ­_2017    

Celý článek

Chráníme přírodu?

Cílem projektu je získání a prohloubení  odpovědného vztahu k přírodě zejména v oblasti její ochrany. Navazuje tak na projekt Chráníme přírodu?! Realizovaném v roce 2015. Žáci se naučí přemýšlet ekologicky – třídit odpad, využívání obnovitelných zdrojů, ochrana rostlinných a zvířecích druhů. K tomu je potřebné získat odpovídající poznatky a motivaci. Ve spolupráci s centrem ekologické výchovy v Litvínově a ZOO Ústí...

Celý článek

Den Země 2017

Ve středu 12.4.2017 jsme pořádali 1.aktivitu ke Dni Země, jíž se účastnili žáci 2.-6.tříd. Děti byly rozdělené do 10 skupin a postupně procházely stanovišti, které zajišťovaly žáci 8.-9.ročníku. Na jednotlivých stanovištích skupiny plnily úkoly,  které se vztahovaly k environmentální  oblasti. Aktivita se všem zúčastněným velmi líbila.                 

Celý článek

Projekt EMISE

EMISE Seznámení s projektem 16. 9 2016 proběhla v naší škole prezentace projektu Emise. Cílem bylo zamyslet se nad úrovní ŽP, ve kterém žijeme a možnost něco změnit  –                                ( zapojením žáků do projektu). http://emise.slezgymopava.cz/web/img/Prezentace_pro_ZS_vyssi_stupen.ppt   http://emise.slezgymopava.cz/web/img/bro%C5%BEura.pdf http://emise.slezgymopava.cz/web/img/Pochuzky_desatero.docx Seznam žáků a učitelů zapojených do projektu Učitelé zapojení do projektu Mgr. Jana Libovická – vedoucí projektu Mgr. Bc....

Celý článek

Závěrečná zpráva projektu Mladý přírodovědec v lese

Závěrečná zpráva: Ve dnech 1.11.-8.11.2016 dokončila ZŠ Lidická ozdravný pobyt v ŠVP Žihle v jehož rámci probíhal projekt s environmentálním zaměřením – Mladý přírodovědec v lese.   Děti v jeho rámci prošly 10 moduly – Ochranář přírody, Lesní ekosystém obecně, Botanik, Zoolog, Stopař, Houbař, Sběratel přírodnin, Chovatel, Ekolog a Vypravěč – malíř. Teoretická část probíhala v učebnách školy v přírodě a větší praktická...

Celý článek

Cestou kolem světa

Cílem projektu je získání a prohloubení  odpovědného vztahu k přírodě  a multikulturní výchova žáků.  Žáci se naučí poznávat rozmanitost přírody , co mají národy společné a v čem se naopak liší a  ochrana rostlinných a zvířecích druh.  K tomu je potřebné získat odpovídající poznatky a motivaci. Ve spolupráci s ekocentrem Zooparku  v Chomutově žáci absolvují zážitkové hodiny zaměřené na danou...

Celý článek